وبلاگ

مراحل ساخت سایت BTS

مراحل ساخت سایت BTS

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین زیر ساختهای شبکه های موبایل، سایتهای BTS می باشند. بدلیل اینکه یک شبکه از تعداد بسیار زیادی از سایت تشکیل شده، ساخت سایت های BTS در شبکه بسیار زمانبر و هزینه بر هستند. این مقاله به صورت خیلی خلاصه این مراحل را مرور میکند.
ادامه مطلب

انواع سایتهای BTS

انواع سایتهای BTS

درهرنقطه از شهر که موبایل شما اصلاحا آنتن میدهد به این معناست که شما به یک ایستگاه BTS متصل هستید. این سایتها با توجه به اینکه در چه موقعیتی نصب میشوند و چه کارکردی دارند به انواع سایتهای زمینی، پشت بامی، میکرو و داخل ساختمان تقسیم میشوند.
ادامه مطلب

Top