ست افزایش ارتفاع دکل

ست افزایش ارتفاع دکل

  • قابل استفاده روز سایتهای مونوپل با قطر ۴۰ سانت
  • ارتفاع: ۳ متر
  • منا

استفاده شده درسایتهای: همراه اول و مبین نت

Top