سینی کابل و لدر

سینی کابل و لدر

  • عرض ۳۰-۴۰-۵۰ و ۶۰ سانتی متر
  • گالوانیزه گرم

استفاده شده درسایتهای: رایتل ایرانسل و مبین نت و تالیا

Top