دکل های مهاری

دکل های مهاری

  • ارتفاع: ۶-۹-۱۲-۱۵ و ۱۸ متر
  • سطح بادگیر: ۵.۹۲ مترمربع
  • سرعت باد: ۱۱۰ و ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت
  • استانداردهای طراحی و ساخت:
  • ANSI / EIA / TIA-222-F-1996
  • AISC-ASD-1989
  • ACI-318-1989

استفاده شده درسایتهای: ایرانسل، مبین نت، تالیا و همراه اول

Top