شاسی خود ایستا پشت بامی (طرح ورق خم شده)

شاسی خود ایستا پشت بامی (طرح ورق خم شده)

  • عرض: ۲ متر، طول: ۳ تا ۵ متر
  • بدون نیاز به حفاری و بتن ریزی روی پشت بام
  • شامل: وایه تابلو برق، تابلو برق و سایبان

استفاده شده درسایتهای: رایتل

Top