دکل پل وال ساپورت

Pole Wall Support

1)طرح کلی دکل
2)مزایا دکل از زیباسازی
3)مزایا دکل از دیدگاه فنی
4)شرایط و محل نصب
 
طرح کلی دکل
مقطع لوله بصورت تک پایه
ارتفاع 9 متر از سطح بام (7 متر بالاتر از سطح خرپشته)
امکان عبور کابل ها از داخل دکل
وزن کل حدود 350 کیلوگرم
امکان نصب وبرچیدن استپ بولت بجای نردبان
 

مزایا دکل جدید از دیدگاه زیباسازی

حجم بصری بسیارکمتر نسبت به مدل های قبلی بواسطه استفاده از لوله که باعث میشود عرض دکل از 55 سانتی متر در دکل های موجود به حدود 22 سانتی متر کاهش یابد.
عدم رویت فیبر و کابل در طول دکل بواسطه عبور کابل ها از داخل دکل (مدل دکل های chimney)
استفاده از step bolt قابل نصب وجمع اوری بجای نردبان (مدل دکل های chimney) که در کاهش سایز دکل و بهبود حجم بصری نقش موثری دارد.
 
مزایا دکل جدید از دیدگاه فنی
عدم نیاز به مونتاژ دکل در نتیجه افزایش سرعت نصب بالاتر نسبت به مدل های قبلی بواسطه حذف نردبان،راک فیدر،المان های ضربدری(Brace)
عبور کابل ها از درون دکل ونهایتا“ محافظت در برابر UV و افزایش عمر مفید در بلند مدت
بجهت عبور کابل ها ازدرون دکل و حذف نردبان، طراحی دکل برای تاثیر بار باد بر فیدر ولدر نیازی نیست که طبیعتا“ باعث میشود مقطع سبک تر شده و صرفه اقتصادی نیز در بر داشته باشد.
امکان پیاده سازی طرح های زیبا سازی بر روی بدنه دکل بدون افزایش قابل توجه سطح بادگیر دکل.
Top