Standoff Heavy

این نوع براکت برای نصب دیش مایکرویو و یا آنتن روی پایه دکل 3پایه یا 4پایه طراحی شده است.

این براکت که در  3 ارتفاع نصب می شود قطعاتش از آلومینیوم آلیاژی خاص با پیچ و مهره از جنس استیل ضد اسید می باشد.

 

اطلاعات فنی:

فاصله از پایه دکل 325mm

ضریب اطمینان 100%

سرعت باد 47m/s یا 170 km/h

 نصب در 3 ارتفاع،دیش 1/2 و 2 متری                                                                                                                          

Top