Standoff Standard

این نوع براکت برای نصب دیش مایکرویو و یا آنتن روی پایه دکل 3پایه یا 4پایه طراحی شده است.

این براکت که در  2 ارتفاع نصب می شود قطعاتش از آلومینیوم آلیاژی خاص با پیچ و مهره از جنس استیل ضد اسید می باشد.

اطلاعات فنی:

فاصله از پایه دکل 325mm

ضریب اطمینان 100%

سرعت باد 47m/s یا 170 km/h

  نصب در 2 ارتفاع،دیش0/6 یا آنتن پانلی 3 متری                                                 

Top